5 วิธีการเลี้ยงลูกของครอบครัวอเมริกัน ที่ต่างกับไทยคนละขั้ว

 

ครอบครัวคุณเลี้ยงลูกแบบไหน ? วิธีการเลี้ยงลูกถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ เพราะวิธีการเลี้ยงลูกจะมีส่วนสำคัญในการกำหนดลักษณะนิสัยของลูกๆ และความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูก  ซึ่งวิธีการเลี้ยงลูกของแต่ละครอบครัวก็มักจะได้รับอิทธิพลมาจากพ่อแม่ที่เคยเลี้ยงดูมาอีกที นอกจากนั้นแต่ละประเทศก็จะมีความเชื่อและวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกัน ก็จะเลี้ยงดูลูกแตกต่างกันไปอีก

มาลองดูวิธีการเลี้ยงลูกของคนอเมริกันดูว่าจะแตกต่างกับคนไทยเราขนาดไหนกันนะ

Read more