เรื่องราวของชายผู้ที่ไม่แปรงฟันมานานถึง 20 ปี จะทำให้คุณไม่ลืมแปรงฟันทุกวันแน่นอน

สำหรับใครหลายๆ คน ที่คิดว่าเรื่องการแปรงฟันนั้นไม่สำคัญ โปรดดูคุณ เจย์ คนนี้ที่ทำสถิติไม่แปรงฟันนานถึง 20 ปี จนมีสภาพฟัน.. ดังนี้

Read more

เรื่องราวของเจย์ ชายผู้ที่ไม่แปรงฟันมานานถึง 20 ปี จะช่วยให้คุณไม่ลืมแปรงฟันแน่นอน

สำหรับใครหลายๆ คน ที่คิดว่าเรื่องการแปรงฟันนั้นไม่สำคัญ โปรดดูคุณ เจย์ คนนี้ที่ทำสถิติไม่แปรงฟันนานถึง 20 ปี จนมีสภาพฟัน.. ดังนี้

Read more